Tegemoetkoming scholieren aanvragen

In feite heeft iedereen na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar recht op het aanvragen van tegemoetkoming scholieren, echter gelden er wel voorwaarden voor het aanvragen van tegemoetkoming scholieren. Aan deze voorwaarden moet voldaan worden om tegemoetkoming scholieren aan te vragen. De hoogte van de tegemoetkoming scholieren is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, wanneer je thuis woont zul je bijvoorbeeld minder tegemoetkoming krijgen dan wanneer je op jezelf woont. De bijverdiensten die je hebt hebben geen invloed op de hoogte van de tegemoetkoming scholieren, er zit dus geen limiet aan het bij te verdienen bedrag.

Tegemoetkoming scholieren voorwaarden

Of je in aanmerking komt voor een basistoelage tegemoetkoming scholieren is afhankelijk van je leeftijd, je nationaliteit en je opleiding. Zo moet je minimaal 18 jaar oud zijn om tegemoetkoming aan te vragen van de overheid, daarnaast moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en een opleiding volgen die volgens de goedgekeurde opleidingen van de overheid vallen. Vrijwel alle opleidingen zijn goedgekeurd door de overheid, echter wanneer je thuis onderwijs volgt is er een kans aanwezig dat dit niet goedgekeurd wordt door de overheid waardoor je geen tegemoetkoming scholieren ontvangt voor deze opleiding.

Het is gedurende het hele schooljaar mogelijk om tegemoetkoming scholieren aan te vragen. Het is aan te raden de tegemoetkoming 3 maanden voordat je 18 jaar wordt aan te vragen zodat de tegemoetkoming ook daadwerkelijk op je 18e verjaardag meteen in kan gaan. Wanneer je de tegemoetkoming scholieren niet 3 maanden voordat je 18 jaar bent geworden hebt aangevraagd kun je deze ook na je 18e verjaardag aanvragen. Binnen acht weken na de aanvraag krijg je bericht van het DUO waarin staat of de aanvraag wel of niet goedgekeurd is en vanaf welke datum de tegemoetkoming scholieren ingaat.

Tegemoetkoming scholieren voorwaarden

De tegemoetkoming scholieren gaat altijd in op de eerste dag van het kwartaal na je 18e verjaardag, het kan dus ingaan op de volgende data: 1 januari, 1 april, 1 juli of op 1 oktober. Wanneer je toevallig op een van deze data jarig bent zal de tegemoetkoming scholieren per direct ingaan.

Om de tegemoetkoming scholieren aan te vragen dien je onderstaand formulier naar waarheid in te vullen en op te sturen naar de overheid. Deze zullen vervolgens de aanvraag bekijken en binnen 8 weken reageren.

Menu

Controle aanwezigheid
Berekenen
Tegemoetkoming scholieren 2014
Tegemoetkoming scholieren 2015

Informatie over

Tegemoetkoming scholieren, tegemoetkoming scholieren aanvragen, aanvraag tegemoetkoming scholieren, scholieren tegemoetkoming, tegemoetkoming scholieren berekenen, tegemoetkoming studiekosten, studiefinanciering

Advertentie